Skip to main content

2021

Corresponding authors are marked with *.

Shuhan Liu, Di Weng, Yingcai Wu
Journal of Integration Technology, vol. 11, no. 6, pp. 3-19, 2021
Yingcai Wu, Di Weng, Zikun Deng, Jie Bao, Mingliang Xu, Zhangye Wang, Yu Zheng, Zhiyu Ding, Wei Chen
IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, vol. 22, no. 6, pp. 3387-3402, 2021
Di Weng, Chengbo Zheng, Zikun Deng, Mingze Ma, Jie Bao, Yu Zheng, Mingliang Xu, Yingcai Wu
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, vol. 27, no. 2, pp. 817-827, 2021
Di Weng, Ran Chen, Jianhui Zhang, Jie Bao, Yu Zheng, Yingcai Wu
IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, vol. 22, no. 2, pp. 1185-1195, 2021